W zakładach pracy funkcjonują bardzo różne systemy ewidencji czasu pracy. W systemie najbardziej tradycyjnym godziny przychodzenia i wychodzenia pracowników, a także godziny, w jakich mają oni przerwy kontroluje odpowiedni kierownik. We współczesnych firmach coraz częściej stosuje się systemy elektroniczne, dzięki którym pracownicy mogą sami rejestrować czas swojego przybycia do miejsca pracy.

Ewidencja czasu pracy przy pomocy imiennych kart

Bardzo praktyczny wydaje się być system do ewidencji czasu pracy przy pomocy imiennie wydawanych pracownikom kart. W najprostszej wersji są to po prostu przepustki z nadrukowanym kodem kreskowym, oraz zdjęciem i danymi pracownika. Czasami stosuje się również karty zaopatrzone w mikrochip, które mają możliwość zakodowania większej ilości danych.

Na tak rozumiany system do ewidencji czasu pracy składają się:
– spersonalizowane karty pracowników,
– czytniki do kart, które rejestrują czas przyjścia i wyjścia,
– odpowiednie oprogramowanie, które pozwala na zarządzanie całym systemem.
Warto zaznaczyć, że ewidencja czasu pracy https://www.unicard.pl/rejestracja-czasu-pracy to nie jedyne zastosowanie takiego rozwiązania. Czytniki kart w bardzo prosty sposób mogą być połączone z mechanizmami otwierania i zamykania drzwi, dzięki czemu można zarządzać dostępem pracowników do poszczególnych pomieszczeń zakładu. Jest to rozwiązanie, które pozwala nie tylko bardzo skutecznie zarządzać czasem pracy, ale również efektywnie zwiększyć bezpieczeństwo w firmie.