Postęp technologiczny doprowadził do znaczącego obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw oraz umożliwił diametralnie zwiększyć ich efektywność. Co ważne, postęp technologiczny wywarł przemożny wpływ niemalże na każdą gałąź światowej gospodarki. Jednym z elementów, który doprowadził do rewolucji jest czytnik RFID. Czym jest?

Nowoczesne czytniki w każdej firmie

Oczywiście czytnik nie jest niezbędnym elementem usprawniającym działanie każdego przedsiębiorstwa, aczkolwiek znajdzie on zastosowanie w większości sytuacji. W największym uproszczeniu czytnik może wykorzystać do precyzyjnego monitorowania pracowników oraz majątku firmowego.

Bezpośrednio przekłada się to na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Aktualnie producenci oferują trzy podstawowe rodzaje czytników. Niewielkim kosztem nabyć możemy poręczny biurowy czytnik RFID, stacjonarne bramy oraz kolektory danych określane również jako terminalne RFID.

Jak wykorzystać czytnik?

Istnieje ogromna ilość sposobów na wykorzystanie urządzenia, aczkolwiek najprostszym zastosowaniem jest monitoring oraz autoryzacja pracowników.

Przykładowo czytnik może identyfikować osoby pobierających elementy majątku firmowego lub narzędzia lub osoby wykorzystujące dokumenty oraz ważne akta.

Odpowiednio zainstalowany czytnik biurowy pozwala również m.in. na zezwolenie na dostępu do kreślonego komputera lub znajdującego się na nim oprogramowania.